חדשות

החוק לצמצום שימוש במזומנים

החוק לצמצום שימוש במזומנים

חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018. חוק שאושר בכנסת במרץ 2018, ונועד להגביל את השימוש במזומנים, במטרה לצמצם את ההון השחור,

עדכונים

עדכונים

מתחילת שנת 2019 דרישת דיווח חדשה לרשויות המס בעת ביצוע עסקת נדל"ן. החל מ1 בינואר 2019 יידרשו רוכשי דירות לדווח

הכמות המבוקשת של דירות חדשות

הכמות המבוקשת של דירות חדשות

הכמות המבוקשת של דירות חדשות – יולי 2019 הכמות המבוקשת של דירות חדשות הכמות המבוקשת של דירות חדשות מורכבת מ-66.7%

התחלות/גמר/ובנייה בתהליך.

התחלות/גמר/ובנייה בתהליך.

התחלות בנייה וגמר בנייה – רבעון שלישי 2018 הנתונים נלקחו מפרסומי הלמ"ס מיום 19.12.2018 התחלות בנייה: בחודשים אוקטובר 2017-ספטמבר 2018

ביצועי משכנתאות לפי נתוני בנק ישראל

ביצועי משכנתאות לפי נתוני בנק ישראל

ביצועי משכנתאות בחודש אוגוסט 2019 בחודש אוגוסט 2019 בוצעו 5.97  מיליארד ש"ח משכנתאות למטרת מגורים.  2.175 מיליארד ש"ח המהווים 36%