חדשות

החוק לצמצום שימוש במזומנים

החוק לצמצום שימוש במזומנים

חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018. חוק שאושר בכנסת במרץ 2018, ונועד להגביל את השימוש במזומנים, במטרה לצמצם את ההון השחור,

עדכונים

עדכונים

מתחילת שנת 2019 דרישת דיווח חדשה לרשויות המס בעת ביצוע עסקת נדל"ן. החל מ1 בינואר 2019 יידרשו רוכשי דירות לדווח

הכמות המבוקשת של דירות חדשות

הכמות המבוקשת של דירות חדשות

הכמות המבוקשת של דירות חדשות – שנת 2019 (פרסום הלמ"ס 13.02.2020) נתוני 2019 אינם סופיים ועשויים להשתנות בשל עדכונים שיתקבלו

התחלות/גמר/ובנייה בתהליך.

התחלות/גמר/ובנייה בתהליך.

התחלת הבנייה וגמר הבנייה בתקופה אוקטובר 2018 – ספטמבר 2019 התחלות הבנייה בחודשים אוקטובר 2018-ספטמבר 2019 הוחל בבנייתן של כ-52,360

ביצועי משכנתאות לפי נתוני בנק ישראל

ביצועי משכנתאות לפי נתוני בנק ישראל

  ביצועי משכנתאות בחודש דצמבר 2019 בחודש דצמבר  2019 בוצעו 7.16 מיליארד ש"ח משכנתאות למטרת מגורים.  2.469 מיליארד ש"ח המהווים