מדריך משכנתאות

משכנתא – הגשת בקשה להלוואה

משכנתא – הגשת בקשה להלוואה

משכנתא היא ההלוואה הגדולה ולתקופה הארוכה ביותר שלוקח משק הבית בארץ,משכנתא ממוצעת עומדת על כ 700 אש"ח לעומת הלוואות למטרות

תהליך ביצוע המשכנתא

תהליך ביצוע המשכנתא

מאישור בקשת המשכנתא ועד לקבלתה בפועל. תחילתו של התהליך כפי שפורט בפרק של הגשת הבקשה למשכנתא הוא בהחלטה על הנכס

ריבית משכנתא

ריבית משכנתא

הלוואות צמודות מדד בריבית קבועה ריבית משכנתאות: בנק ישראל מפרסם מידי חודש את הריבית הממוצעת למשכנתאות במגזרים השונים, את הנתונים

ריבית בנק ישראל וריבית הפריים

ריבית בנק ישראל וריבית הפריים

נתוני ריביות ריבית בנק ישראל וריבית הפריים: ריבית הנקבעת על פי אמצע המרווח שבין שיעור ריבית  שבו מלווה בנק ישראל כסף

ערבים להלוואה

ערבים להלוואה

חוק הערבות – סוגי ערבות וערבים. חוק הערבות, תשכ"ז-1967 פרק א': הוראות כלליות 1. (א) ערבות היא התחייבותו של אדם לקיים

עמלת פירעון מוקדם

עמלת פירעון מוקדם

עמלת פירעון מוקדם – כללים והוראות על פי סעיף 13 לפקודת הבנקאות 1941, רשאי מי שקיבל מתאגיד בנקאי הלוואה לשם

עלויות ביצוע הלוואה

עלויות ביצוע הלוואה

עלויות שונות בביצוע הלוואה- יתכנו שינויים והבדלים בין הבנקים. לצורך ביצוע ההלוואה תידרשו לבצע פעולות רישום שונות, המצאת אישורים שונים,

משכנתא לתושבי חוץ

משכנתא לתושבי חוץ

משכנתא לתושבי חוץ – כללים והוראות. בשנים האחרונות אנו עדים לכמות רכישות גדולה של נכסים בארץ שמבצעים תושבי חוץ, מטרות הרכישה

משכנתא לעסקים

משכנתא לעסקים

משכנתא לעסקים – לרכישת נכס מניב להשקעה, לרכישת נכס לשימוש עצמי. העסקים הקטנים בישראל מהווים את עמוד השדרה של הכלכלה הישראלית. 

משכנתא לכל מטרה

משכנתא לכל מטרה

משכנתא לכל מטרה – הלוואה שמטרתה אינה הלוואה לרכישת נכס מגורים/בנייתו/שיפוצו/מחזור משכנתא לדיור. משכנתא היא שם גנרי להלוואה אשר להבטחת פרעונה

משכנתא לבנייה עצמית

משכנתא לבנייה עצמית

משכנתא לרכישת מגרש ולבנייה עצמית תהליך מימון בנייה עצמית: בשונה מרכישת נכס יד 2 מאדם פרטי או נכס יד 1

מרשם מקרקעין

מרשם מקרקעין

הגדרות ומידע היסטורי. מרשם מקרקעין הוא מערכת בה מתועדות זכויות או פעולות משפטיות, הנוגעות לזהות בעלי זכויות הקניין במקרקעין באזור

מקרקעין בישראל

מקרקעין בישראל

מקרקעין בישראל – מידע היסטורי ומונחי יסוד. רישום זכויות במקרקעין בישראל, שהוא רישום וקביעת הבעלות על מקרקעין בישראל נעשה כיום בעיקר

מסלולי הלוואה

מסלולי הלוואה

מסלולי הלוואה משכנתא – תמהיל משכנתא קיים מספר רב של מסלולי הלוואה השונים זה מזה, לכל מסלול יתרונות וחסרונות ביחס למסלולים

מיחזור משכנתא קיימת

מיחזור משכנתא קיימת

מחזור משכנתא קיימת – פירעון מוקדם של משכנתא קיימת באמצעות משכנתא חדשה. משכנתא נלקחת לרוב לתקופות ארוכות שבמהלכן יתכנו שינויים בשוק

מחיר למשתכן

מחיר למשתכן

מחיר למשתכן -תכנית ממשלתית להוזלת מחירי הדיור. מחיר למשתכן היא תכנית ממשלתית שהחלה עוד בשנת 2015 שמטרתה הוזלת מחירי הדיור

מגבלות להלוואה

מגבלות להלוואה

מגבלות להלוואת משכנתא תנאי סף: הלקוח אינו מוגבל. אין בבעלות הלווה חברה בפירוק/הקפאת הליכים. לא ניתן כנגד הלווה צו כינוס/

חוק המכר דירות

חוק המכר דירות

חוק המכר דירות הבטחת השקעות של רוכשי דירות 1974 מֶכֶר הוא מונח משפטי מתחום דיני החוזים שמשמעותו העברה רצונית של

השפעות על ריבית המשכנתא

השפעות על ריבית המשכנתא

מה משפיע על ריבית המשכנתא הקשר בין מחירי האג"ח/LTV/PTI/,תמהיל הלוואה ודירוג הלקוח לריבית המשכנתא. בין הגורמים השונים המשפיעים על ריביות

הלוואת זכאות

הלוואת זכאות

משכנתא ממשרד השיכון והבינוי לזכאים עפ"י תעודת זכאות הלוואת זכאות או בשמה העממי משכנתא לזכאים הנה הלוואה הניתנת מתקציב המדינה

גרירת משכנתא

גרירת משכנתא

גרירת משכנתא – החלפת בטוחה קיימת לבטוחה אחרת-זמנית או קבועה. גרירת משכנתא קיימת היא תהליך בו מחליף הלווה את הבטוחה הקיימת

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא

ביטוח חיים וביטוח נכס   ביטוחי משכנתא: אחד התנאים לקבלת משכנתא הוא ביצוע ביטוח חיים וביטוח נכס. ביטוח החיים בא

משכנתא לבית בקיבוץ

משכנתא לבית בקיבוץ

משכנתא לבית בקיבוץ משכנתא המיועדת לרכישה או בניית בית בשטח הקיבוץ, משפחות צעירות ,מתוך או מחוץ לקיבוץ, בנים חוזרים וכל

בטחונות במקרקעין

בטחונות במקרקעין

רישום בטוחה במקרקעין להבטחת הלוואה. ** למידע היסטורי ומונחי יסוד במקרקעין וברישום המקרקעין ניתן לקרא בפרקים הנוספים "מקרקעין בישראל" ו