שווי הוגן של נכסים מניבים

שווי הוגן של נכסים מניבים

נכסים מניבים הם אחד מאפיקי ההשקעה היכולים לגוון את תיק ההשקעות של חברות ואנשים פרטיים, ההשקעה בנכס מניב יכולה להניב

משכנתאות בארה"ב בהשוואה לישראל

משכנתאות בארה"ב בהשוואה לישראל

עיקרי ההבדלים בין משכנתאות בארה"ב וישראל.   במאמר זה אסקור את ההבדלים המרכזיים בתחום המשכנתאות בארה"ב לעומת ישראל.   זהות

תמ"א 38

תמ"א 38

מידע כללי וחלקי בלבד ואין להסתמך עליו בלבד, יש להייוועץ עם עו"ד בעל ידע מתאים.   תוכנית תמ"א 38 באה

תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי האשראי

תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי האשראי

מערכת הבנקאות בישראל 12    בנקים. 4     בנקי חוץ. 6     חברות כרטיסי אשראי. 1     מוסד כספי. 2     חברות שירותים משותפות. תאגידים 

שקלול נכסי סיכון

שקלול נכסי סיכון

בנק ישראל- פורסם ב 11.03.18 תקציר ההודעה. בנק ישראל הודיע היום על כוונתו לשנות את הוראותו בקשר לשקלול נכסי הסיכון

שוק הנדל"ן והמשכנתאות

שוק הנדל"ן והמשכנתאות

שוק המשכנתאות היקף ביצוע משכנתאות שנתי: מאז שנת 2008 אנו נמצאים בקו מגמה עולה של היקף ביצוע המשכנתאות בארץ, בשנת

עסקת קומבינציה

עסקת קומבינציה

מידע כללי וחלקי בלבד ואין להסתמך עליו בלבד, יש להיוועץ עם עו"ד בעל ידע מתאים. מהותה הבסיסית של עסקת קומבינציה

עלות גידול ילדים

עלות גידול ילדים

בהתבסס על נתוני הלמ"ס. עלות גידול ילדים: עלות גידול ילדים מחושבת על פי נתוני הלמ"ס ולפי שיטה הנהוגה בארה"ב. שיעור

שוק הנדל"ן

שוק הנדל"ן

בנק ישראל- מדוח יציבות פיננסית למחצית השנייה של 2018, פורסם ב 23 לדצמבר 2018 שוק הדיור – תרחיש של ירידה

נתוני נדל"ן

נתוני נדל"ן

סקירה חודשית ענף הנדל"ן למגורים – משרד האוצר 2018 חודש דצמבר 2018 בחודש דצמבר נרשם גידול חד במספר העסקאות בשוק

מיסוי נדל"ן

מיסוי נדל"ן

מס רכישה ,  מס שבח , היטל השבחה , מס הכנסות משכ"ד , מס דירה שלישית מס רכישה מס המשולם

מדד תשומות הבנייה למגורים

מדד תשומות הבנייה למגורים

נתוני מדדים מדד תשומות הבנייה למגורים: מדד השתנות רמת המחירים של עלויות הבנייה בישראל, הוא כולל את השתנות רמת המחירים

מדד מחירי הדירות

מדד מחירי הדירות

נתוני מדד מדד מחירי הדירות למגורים: ( מתוך פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) מדד דו חודשי שאינו נכלל במדד המחירים

השקעות בנדלן

השקעות בנדלן

נקודות מרכזיות בתחום ההשקעות בנדל"ן. בשנים האחרונות אנו עדים לגידול משמעותי בהשקעות הציבור בנדל"ן, הן בארץ והן בחו"ל, כמות הפרסומים

דירה במתנה

דירה במתנה

העברה וקבלה של דירה ללא תמורה תחילה נגדיר מהי עסקת העברת דירה במתנה: עסקה בה מעביר בעל נכס את זכויותיו

מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן

  מדד המחירים לצרכן:  (פרסום הלמ"ס 15.05.2022) עלייה של 0.8% במדד המחירים לצרכן בחודש אפריל 2022 מדד המחירים לצרכן עלה